skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Zarządzanie stresem

Klienci biznesowi

Nie jest możliwe wyeliminowanie stresu z życia pracownika. Koncepcja organizacji biznesowej zakłada stałe konkurowanie na rynku i osiąganie zysków. To nieuchronnie wiąże się z podejmowaniem przez pracownika dużego i kosztownego energetycznie wysiłku, wypełnianiem obowiązków w warunkach niepewności, a także konfliktu interesów. To rodzi STRES.

W Transition Group wierzymy, że podstawowym celem zarządzania stresem przez pracownika jest budowanie jego odporności psychicznej, umiejętność redukcji poziomu stresu, zapobieganie negatywnej reakcji w sytuacji stresu i zapobieganie jego kumulacji, co zabezpiecza przed wypaleniem zawodowym. Nauka i praktyka pokazują, że można  nauczyć się efektywnego zarządzania stresem

WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA PRZEŁOŻONYCH JEST, ABY PRACOWNIK RADZIŁ SOBIE ZE STRESEM I UMIAŁ BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Pracownik, który dobrze radzi sobie ze stresem:

 • łatwiej pokonuje trudności i jest bardziej samodzielny
 • jest bardziej efektywny
 • łatwiej osiąga sukcesy
 • odczuwa większą satysfakcję z pracy
 • lepiej współpracuje z innymi
 • jest mniej zmęczony
 • rzadziej choruje

Program „Transition LESS STRESS”.

Triada Programu

 1. Zrozumieć Stres – niezbędny składnik programu. Bez niego Uczestnik nie zrozumie, jakie techniki  pracy z ciałem może wykorzystać
 2. Pokonać Stres – Uczestnik dowie się, co może zrobić w sytuacjach nagłego i przewlekłego stresu
 3. Zapobiegać Stresowi – Uczestnik dowie się, jak pracować i żyć, aby zapobiegać pojawieniu się stresu

Dla kogo: dla menedżerów, którzy podejmują różne trudne decyzje biznesowe i zarządzają ludźmi

Program:

W praktycznym programie pracownicy między innymi :

 • poznają patofizjologię stresu,
 • nauczą  się rozpoznawać objawy stresu na różnych poziomach,
 • przeprowadzą diagnozę własnej odporności psychicznej
 • poznają sposoby redukcji stresu ciało /umysł w miejscu pracy, także w sytuacjach nagłych
 • poznają techniki uważności
 • nauczą się budować odporność psychiczną poprzez różne techniki interwencyjne
 • poznają elementy higieny pracy,
 • poznają zdrowe nawyki do zastosowania w codziennym życiu

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w narzędzia, które stosowane regularnie  poprawią ich odporność psychiczną

Realizacja Programu: 2 dni szkoleniowe realizowane dzień po dniu, albo w odstępie czasowym

Metodologia: kwestionariusze diagnostyczne wraz z feedbackiem indywidualnym, spotkania grupowe, różnorodne techniki redukujące poziom stresu

Zobacz też: Odporność psychiczna. MTQ48.

Program „Less Stress w Pigułkach”

To krótkie szkolenia zespołów z wybranych zagadnień Programu „TRANSITION LESS STRESS”

Przebieg: 3 godzinne spotkania w regularnych odstępach. Liczba do uzgodnienia, zwykle 3-5

Metodologia: kwestionariusze diagnostyczne wraz z feedbackiem indywidualnym, następnie spotkania grupowe poświęcone wybranym zagadnieniom nastawione na praktykę

Zobacz też: Odporność psychiczna. MTQ48.

Top