skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Odporność psychiczna. MTQ48.

Odporność psychiczna nieodzowna w życiu, nieodzowna w pracy.

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i  presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności, zawirowania zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jest cechą osobniczą, dlatego każdy z nas ma inną odporność psychiczną.

Osoba odporna psychicznie:

 • łatwiej znosi porażki i traktuje je jako naukę na przyszłość
 • posiada wiarę we własne umiejętności do osiągania celów
 • jest zdeterminowana w działaniu i zaangażowana
 • jest optymistycznie nastawiona do wyzwań i przyszłości
 • kontroluje swoje emocje, zachowuje zimną krew w stresie
 • wykazuje elastyczność w wymagającym środowisku
 • lepiej współpracuje z innymi
 • łatwiej znajduje zatrudnienie i lepiej radzi sobie w pracy

 

OSOBA ODPORNA PSYCHICZNIE częściej odnosi sukces jest konkurencyjna na rynku pracy.

 

Odporność psychiczna opiera się na 4 filarach (4C):

 1. Wyzwanie (Challenge)
  1. Gotowość do wyjścia poza strefę komfortu
  2. Pozytywne podejście do wydarzeń i wyników
 2. Pewność siebie (Confidence)
  1. Wiara we własne umiejętności
  2. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych
 3. Zaangażowanie (Commitment)
  1. Zorientowanie na cel i jego planowanie
  2. Finalizacja
 4. Kontrola/poczucie wpływu (Control)
  1. Umiejętność zarządzania emocjami
  2. Poczucie wpływu na swoje życie prywatne i zawodowe

Kwestionariusz MTQ48  pozwala  zbadać poziom odporności psychicznej w 4 wymienionych obszarach (4C), aby móc je rozwijać.

Kwestionariusz jest prosty w użyciu, rozwiązywany online. Jego wykonanie zajmuje do 20 minut.

Narzędzie to może być wykorzystane w:

 • rekrutacjach 
 • rozwoju indywidualnym i zespołu
 • konsultingu Kariery

Kwestionariusz stanowić może punkt wyjścia do dalszych działań rozwojowych, coachingu, szkoleń.

 

Czy wiesz, że: odporność psychiczna i zmęczenie są ściśle ze sobą powiązane. Zmęczenie, znak naszych czasów, jest ważnym czynnikiem powiązanym z procesem stresu, podobnie jak odporność psychiczna. Zmęczenie jest istotnym „produktem” reakcji człowieka na stres. Osoby odporniejsze psychicznie są mniej podatne na działanie stresorów i w konsekwencji na rozwój zmęczenia (na podst.: D.Strycharczyk, P.Clough, „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju”, 2017).

Dla klientów biznesowych

Organizacje oczekują od pracowników zaangażowania, doskonałych umiejętności współpracy, ciągłego doskonalenia, elastyczności. Te kompetencje są źródłem sukcesu, ale też napięć i stresu. Dlatego budowanie odporności psychicznej pracowników w organizacji jest nieodzowne, aby umieli oni pokonywać trudności, osiągać cele, a przy tym adekwatnie reagować w sytuacjach stresu...

czytaj więcej

Dla klientów indywidualnych

W codziennym życiu jesteś narażony na stres. Budujesz swoją karierę, ale mimo chęci, nie zawsze jesteś w stanie sprostać wyzwaniom. Odporność psychiczna jest nieodzownym warunkiem efektywnego rozwoju, znalezienia nowej pracy, czy realizacji kariery przedsiębiorcy. Dlaczego? Ponieważ sukces zależy od umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami, pozytywnego nastawienia i zaangażowania. Chcesz wiedzieć więcej o swojej odporności psychicznej?

czytaj więcej
Top