skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Szkolenia stacjonarne

Psychologiczne i organizacyjne aspekty mobbingu. Skuteczna polityka antymobbingowa i jej wdrożenie


Data:

Do dalszego ustalenia

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: Małgorzata Ufnal

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Uwaga mobbing!

Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, wynika, że aż 46% polskich pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznaje, że doświadczyło mobbingu w pracy, a 53% padło ofiarą przemocy słownej. Aż 57% badanych (N 1517) stwierdziło, że w ich miejscu pracy nie są podejmowane jakiekolwiek działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji, przemocy, innym negatywnym zjawiskom. 17% nie wie (nie wiem/trudno powiedzieć), czy takie aktywności były podjęte.

 

czytaj więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji. Praktyczne i psychologiczne aspekty w pracy menedżera – tworzenie mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu


Data:

Do dalszego ustalenia

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: Małgorzata Ufnal

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Na menedżerach leży ogromna odpowiedzialność za budowanie oraz przestrzeganie  zasad pracy opartej na szacunku i poszanowaniu drugiego człowieka. Z niepokojem jednak obserwujemy we współczesnych organizacjach narastający problem mobbingu.  Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, wynika, że aż 46% polskich pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznaje, że doświadczyło mobbingu w pracy, a 53% padło ofiarą przemocy słownej.

czytaj więcej
Top