skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji. Praktyczne i psychologiczne aspekty w pracy menedżera – tworzenie mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu

Na menedżerach leży ogromna odpowiedzialność za budowanie oraz przestrzeganie  zasad pracy opartej na szacunku i poszanowaniu drugiego człowieka. Z niepokojem jednak obserwujemy we współczesnych organizacjach narastający problem mobbingu.  Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, wynika, że aż 46% polskich pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznaje, że doświadczyło mobbingu w pracy, a 53% padło ofiarą przemocy słownej.

Od menedżera, jego postępowania i wrażliwości na zachowania innych członków zespołów zależy, czy negatywne zachowania będą obecne i utrwalane, czy eliminowane w zalążku.

Praktyczne szkolenie dla menedżerów, które wzmocni ich świadomość, pozytywne zachowania, umiejętności prewencji oraz postępowania w przypadku zaistnienia mobbingu, jest nieodzwone.

Data: 

Do dalszego ustalenia

Miejsce: Warszawa

Profil uczestnika

Menedżerowie zarządzający zespołami, również kierownikami zespołów

Cele szkolenia:

 • pogłębienie wiedzy na temat zjawiska mobbingu i innych form dyskryminacji,
 • opracowanie zaleceń i mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu, zabezpieczających przed mobbingiem oraz ograniczających eskalację w przypadku jego wystąpienia,
 • wsparcie roli menedżera w przeciwdziałaniu zjawisku mobbingu poprzez pozytywne zachowania i wrażliwość w obserwacji codziennej pracy zespołów.

Program:

 • definicja mobbingu – prawo i praktyka,
 • co jest, a co nie jest mobbingiem?
 • mobbing a dyskryminacja,
 • wymagania menedżerskie a mobbing,
 • kategorie zachowań o charakterze mobbingu,
 • etapy rozwoju mobbingu,
 • mechanizm przyjmowania ról w mobbingu: osoba doświadczająca mobbingu, osoba stosująca mobbing, świadkowie zachowań mobbingowych. Zachowania w zespole,
 • jak rozmawiać z osobą zgłaszającą mobbing,
 • reagowanie w przypadku wystąpienia mobbingu w zespole,
 • rola przełożonego w przeciwdziałaniu mobbingowi i budowaniu relacji opartych na szacunku – opracowanie mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu (zabezpieczających przed eskalacją i pozwalających na odpowiednie zaopiekowanie się tematem),
 • jak pracować z zespołem, w którym wystąpił mobbing (działania naprawcze).

Data

Do dalszego ustalenia

Prowadzący szkolenia

Prowadzący:

Małgorzata Ufnal

Konsultant Transition Group, Psycholog Biznesu. Konsultant HR specjalizujący się w obszarze przeciwdziałania stresowi, wypaleniu zawodowemu i mobbingowi. Zewnętrzny członek Komisji Antymobbingowych. Trener programów  budowania odporności psychicznej. Posiada doświadczenie w projektach wsparcia organizacyjnych procesów zarządzania w dziedzinie przywództwa (budowanie efektywności i relacji w zespole), planowania i wdrażania zmiany. Nauczyciel mindfulness w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course). Professional Certified Coach w ramach International Coaching Federation. Trener bio- i neuro- feedbacku.

 

Zobacz także

Inne informacje:

Szkolenie ma charakter praktyczny, związany z realiami funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Opiera się na rzeczywistych sytuacjach i analizie prawdziwych zachowań. Będzie wiele dyskusji i ćwiczeń, które mają doprowadzić do opracowania zaleceń, możliwych do wprowadzenia w swoich firmach oraz aktualizacji istniejących polityk antymobbingowych.

Cena 1

700 zł + vat / osobę

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Cena 2

20% zniżki

560 zł + vat / osobę

Niższa cena obowiązuje dla:

 • Klientów Transition Group
 • Społeczności HR Influencers
 • Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Anna Pfejfer-Buczek, Partner Zarządzający

E-mail: a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Telefon: +48 (22) 430 95 95

Formularz zgłoszenia
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji. Praktyczne i psychologiczne aspekty w pracy menedżera – tworzenie mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu

Do dalszego ustalenia

Uczestnik:

Dane płatnika:

Wybierz datę:

Forma płatności:

Numer konta bankowego do przelewu płatności za szkolenie:
PL 58 1050 1025 1000 0090 8046 4119, Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Transition Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, NIP 521- 384 -32 -74.
W tytule przelewu proszę podać nazwę/datę szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.

Dodatkowe informacje:

Top