skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Psychologiczne i organizacyjne aspekty mobbingu. Skuteczna polityka antymobbingowa i jej wdrożenie

Uwaga mobbing!

Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, wynika, że aż 46% polskich pracowników biurowych i fizyczno-umysłowych przyznaje, że doświadczyło mobbingu w pracy, a 53% padło ofiarą przemocy słownej. Aż 57% badanych (N 1517) stwierdziło, że w ich miejscu pracy nie są podejmowane jakiekolwiek działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji, przemocy, innym negatywnym zjawiskom. 17% nie wie (nie wiem/trudno powiedzieć), czy takie aktywności były podjęte.

TYLKO 26% odpowiedziało, że działania prewencyjne były prowadzone w ich firmach (źródło Raport Bezpieczeństwo w miejscu pracy 2019).

Transition Group pochyla się nad trudnymi zagadnieniami dotyczącymi mobbingu, gdyż wierzymy, że prawidłowa edukacja w organizacjach jest w stanie zapobiegać temu zjawisku, a także postępować z najwyższą uwagą, gdy mobbing zaistnieje.

Uważamy, że aspekty psychologiczne i organizacyjne są bardzo istotne. Dlatego w naszych szkoleniach, oprócz informacji prawnych, ogromną wagę przywiązujemy praktycznych zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzi w organizacji i psychologii zjawiska. Takie podejście pozwoli mu zapobiegać, co jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Data: 

Do dalszego ustalenia

Miejsce: Warszawa

Profil uczestnika

Pracownicy działów HR, których rolą jest monitorowanie kultury pracy i zapobieganie zjawisku mobbingu w organizacji, a także profesjonalne postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

Cele szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy o prawnych, a przede wszystkim psychologicznych aspektach mobbingu,
 • uświadomienie przyczyn organizacyjnych i w stylu zarządzania, które mogą doprowadzić do mobbingu i jego konsekwencji dla funkcjonowania pracowników,
 • rozumienie zachowań i mechanizmów mobbingu,
 • umiejętność przeciwdziałania zjawisku mobbingu i postępowania w razie jego wystąpienia,
 • opracowanie zaleceń i mechanizmów ochronnych (polityka antymobbingowa) na poziomie organizacji, zabezpieczających przed mobbingiem oraz ograniczających eskalację w przypadku jego wystąpienia,
 • wzmocnienie roli HR w kształtowaniu kultury wsparcia i szacunku w organizacji.

Program:

 • definicja mobbingu – prawo i praktyka,
 • mobbing a dyskryminacja,
 • co jest, a co nie jest mobbingiem – zachowania spełniające znamiona mobbingu/kategorie wg. Leymanna,
 • wymagania stanowiskowe a mobbing,
 • cechy organizacyjne wyzwalające mobbing,
 • społeczne mechanizmy mobbingu: stygmatyzacja, zagłuszanie, wykluczenie,
 • etapy rozwoju mobbingu – skutki psychologiczne dla pracowników,
 • przeciwdziałanie mobbingowi – rola działu HR w budowaniu właściwej  kultury organizacyjnej i szerzeniu profilaktyki. Uważność HRowca na zachowania wewnątrz organizacji w codziennej pracy,
 • jak tworzyć efektywne polityki i procedury antymobbingowe – opracowanie mechanizmów ochronnych na poziomie firmy zabezpieczających przed eskalacją i pozwalających na odpowiednie działanie. List do mobbera,
 • praktyczny przegląd istniejących polityk antymobbingowych,
 • komisja antymobbingowa – skład, zasady działania,
 • postępowanie w razie zgłoszenia zachowania mobbingowego – jak rozmawiać z osobą zgłaszającą mobbing. Rola HR,
 • jak pracować z zespołem, w którym wystąpił mobbing (działania naprawcze).

Data

Prowadzący szkolenia

Prowadzący

Małgorzata Ufnal

Konsultant Transition Group, Psycholog Biznesu. Konsultant HR specjalizujący się w obszarze przeciwdziałania stresowi, wypaleniu zawodowemu i mobbingowi. Zewnętrzny członek Komisji Antymobbingowych. Trener programów  budowania odporności psychicznej. Posiada doświadczenie w projektach wsparcia organizacyjnych procesów zarządzania w dziedzinie przywództwa (budowanie efektywności i relacji w zespole), planowania i wdrażania zmiany. Nauczyciel mindfulness w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course). Professional Certified Coach w ramach International Coaching Federation. Trener bio- i neuro- feedbacku.

Zobacz także

Inne informacje

Szkolenie ma charakter praktyczny, związany z realiami funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Opiera się na rzeczywistych sytuacjach i analizie prawdziwych zachowań. Będzie wiele dyskusji i ćwiczeń, które mają doprowadzić do opracowania zaleceń, możliwych do wprowadzenia w swoich firmach oraz aktualizacji istniejących polityk antymobbingowych

Cena 1

700 zł + vat / osobę

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Cena 2

20% zniżki

520 zł + vat / osobę

Niższa cena obowiązuje dla:

 • Klientów Transition Group
 • Społeczności HR Influencers
 • Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Anna Pfejfer-Buczek, Partner Zarządzający

E-mail: a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Telefon: +48 (22) 430 95 95

Formularz zgłoszenia
Psychologiczne i organizacyjne aspekty mobbingu. Skuteczna polityka antymobbingowa i jej wdrożenie

Do dalszego ustalenia

Uczestnik:

Dane płatnika:

Wybierz datę:

Forma płatności:

Numer konta bankowego do przelewu płatności za szkolenie:
PL 58 1050 1025 1000 0090 8046 4119, Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Transition Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, NIP 521- 384 -32 -74.
W tytule przelewu proszę podać nazwę/datę szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.

Dodatkowe informacje:

Top