skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Zarządzanie stresem

Bez stresu nie ma życia! Stres jest wszechobecny, dzięki niemu codziennie mobilizujemy się do działania. Do pewnego poziomu, ma on charakter motywujący – człowiek będący w lekkim napięciu zazwyczaj myśli i działa szybciej, sprawniej. Po przekroczeniu pewnej granicy, sytuacja się odwraca – zwiększające się napięcie powoduje blokowanie sprawnego funkcjonowania, a im większe napięcie, tym mniejsza sprawność. Stres w tej pierwszej fazie, to „Eustres”, czyli tzw. dobry stres. W tej drugiej, to „Dystres”, czyli tzw. zły stres.
Dobra wiadomość jest taka, że można nauczyć się kontrolować zły stres, a także do pewnego stopnia zapobiegać jego powstawaniu i przewlekłym oddziaływaniu.

 

Czy wiesz, że: mówi się, że kortyzol jest hormonem przewlekłego stresu, podczas gdy adrenalina jest charakterystyczną odpowiedzią hormonalną na stres ostry, bywa, że bardzo silny, ale krótkotrwały. Warto zauważyć, że tzw. połowiczy czas eliminacji adrenaliny wynosi 2 minuty, a kortyzolu 66 min. Oznacza to, że kortyzol jest eliminowany z organizmu ludzkiego 33 razy wolniej. Zostało wykazane (Dahlgren et al., 2005), że przewlekły stres, np. związany z pracą, pozostaje w związku z przewlekle podwyższonym poziomem kortyzolu w pomiarach wieczornych.

Dla klientów biznesowych

Nie jest możliwe wyeliminowanie stresu z życia pracownika. Koncepcja organizacji biznesowej zakłada stałe konkurowanie na rynku i osiąganie zysków. To nieuchronnie wiąże się z podejmowaniem przez pracownika dużego i kosztownego energetycznie wysiłku, wypełnianiem obowiązków w warunkach niepewności, a także konfliktu interesów. To rodzi STRES.

Czytaj więcej

Dla klientów indywidualnych

Wg. definicji stresu jako reakcji, jest on odpowiedzią fizjologiczną i psychologiczną na sytuacje wywołujące stres (tzw. stresory). Amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, które powodują reakcję stresową w skali 1-100.

Czytaj więcej
Top