skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Odporność psychiczna. MTQ48.

Klienci biznesowi

Organizacje oczekują od pracowników zaangażowania, umiejętności współpracy, ciągłego doskonalenia, elastyczności. Wszystkie te kompetencje są źródłem sukcesu, ale też stresu i napięć. Dlatego budowanie odporności psychicznej pracowników jest nieodzowne, aby umieli pokonywać trudności, osiągać cele, a przy tym adekwatnie reagowali w sytuacji stresu.

Mocny Zespół i Mocni Pracownicy charakteryzują się odpornością psychiczną, determinacją, efektywną współpracą, otwartością na zmiany. Łatwiej osiągają sukcesy.

Program „Budowanie Odporności Psychicznej w Organizacji”

W Programie:

  1. Diagnoza za pomocą kwestionariusza MTQ 48 (udział pracowników jednego zespołu lub różnych działów)
  2. Feedback indywidualny
  3. Warsztaty rozwojowe dla wybranych elementów odporności psychicznej/trening odporności psychicznej

Realizacja Programu: 1-2 dni szkoleniowe, poprzedzone wypełnieniem kwestionariusza odporności na stres

Metodologia: kwestionariusz MTQ48 wraz z feedbackiem indywidualnym, szkolenie grupowe z elementami uważności, technik antystresowych, sesje indywidualne z konsultantem

Zobacz także: zarządzanie stresem, zarządzanie karierą

Top