skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Rozwój kompetencji

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, rozwój pracownika i jego kompetencji jest nieodzowny do tego, aby mógł on realizować założone cele biznesowe, ale w taki sposób, aby koszty adaptacji do zmian były jak najmniejsze, a społeczne funkcjonowanie nie ograniczało efektywnego działania.

Wciąż rosnące wyzwania dla biznesu stawiają wymóg szybkiego i elastycznego adaptowania się do nowych warunków. Dla menedżerów oznacza to konieczność zwiększania zaangażowania pracowników, budowanie ich poczucia przynależności do firmy, a także dostosowanie stylu zarządzania do wielopokoleniowych zespołów.

Te wyzwania wymagają wysokiego poziomu samoświadomości liderów, którzy często czują się samotni, zestresowani i wystawieni na negatywne bodźce z zewnątrz i wewnątrz organizacji. Muszą być silni i kompetentni, aby prezentować spójną i wiarygodną postawę wobec podwładnych, a także dobrze funkcjonować w życiu prywatnym.

Dla klientów biznesowych

Struktura dzisiejszych firm – często macierzowa, skomplikowana, a jednocześnie poddawana ciągłym przeobrażeniom, nie stwarza dogodnych warunków do funkcjonowania. Dlatego tak ważna jest świadomość własnego stylu pracy i zdefiniowanie umiejętności wymagających wzmocnienia.

czytaj więcej

Dla klientów indywidualnych

W pracy i w życiu prywatnym stykamy się z tysiącem bodźców, które mogą okazać się destrukcyjne dla naszego zdrowia i dobrego funkcjonowania. Do nich należą konflikty w domu, czy w pracy, kłopoty zdrowotne, utrata zatrudnienia, czy nowe obowiązki.

czytaj więcej
Top