skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Rozwój kompetencji

Klienci biznesowi

Struktura dzisiejszych firm – często macierzowa, skomplikowana, a jednocześnie poddawana ciągłym przeobrażeniom, nie stwarza dogodnych warunków do funkcjonowania. Dlatego tak ważna jest świadomość własnego stylu pracy i zdefiniowanie umiejętności wymagających wzmocnienia.

Pracownicy w organizacjach muszą rozwijać różnorodne kompetencje osobiste. Do tych bardzo ważnych należy:

  • zarządzanie uwagą,
  • zarządzanie emocjami,
  • motywacja wewnętrzna i zarządzanie energią,
  • współpraca, w tym network, empatia i zarządzanie ego,

W Transition Group wierzymy, że rozwój kompetencji menedżera zaczyna się od budowania jego świadomości zasobów osobistych i kompetencji, które ułatwią mu funkcjonowanie w świecie VUCA*. Bez rozumienia mechanizmów, które świadomy menedżer zastosuje w sytuacji stresu, porażki czy zmiany, nie ma mowy o budowie zdrowej kultury organizacyjnej, wsparcia dla podwładnych czy podejmowaniu dobrych decyzji w warunkach presji.

W Transition Group prowadzimy programy, które rozwijają:

  • odporność psychiczną
  • świadomość własnych emocji
  • możliwości adaptacji do zmiany, funkcjonowania z dyskomfortem
  • zarządzanie stresem – własnym i swoich pracowników
  • uważność na innych przy zachowaniu zdolności osiągania celów

Programy rozwoju kluczowych kompetencji mają charakter indywidualny i grupowy. Kierowane są do menedżerów i osób decyzyjnych w organizacjach.

Zapytaj o szczegóły!

*VUCA pochodzi od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność).

Zobacz także: odporność psychiczna. MTQ48

Top