skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Zarządzanie karierą

Klienci biznesowi

Rozstanie z pracownikiem, szczególnie nie z jego przyczyny. jest niekomfortowe dla pracodawcy. Konieczność pożegnania bardzo często szanowanego, docenianego i dobrego członka zespołu wyzwala uczucie żalu, ale rodzi też w kadrze zarządzającej obowiązek, aby pomóc pracownikowi w zarządzeniu dalszą karierą i wejściu na rynek pracy.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu Indywidualnych Programów Outplacement pokazuje, że:

 • Menedżerowie, zwłaszcza długo związani z jedną organizacją, nie rozumieją mechanizmów funkcjonowania dzisiejszego rynku pracy, co w praktyce oznacza:
  • nieumiejętność przestawienia się z roli rekrutującego na bycie rekrutowanym
  • duże poczucie dyskomfortu w sytuacji aktywnego poszukiwania pracy
  • nieznajomość swoich obszarów eksperckich interesujących dla potencjalnych pracodawców
  • słabą prezentację podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz nieumiejętność wskazania swoich osiągnięć w sposób konkretny i przekonujący
  • brak profesjonalnego CV, portfolio projektów, profilu LinkedIn
  • zaniedbanie networku zawodowego, który może pomóc w znalezieniu nowej pracy
 • Menedżerowie stojący na rozdrożu, którzy chcieliby zmienić kierunek kariery i podjąć się zupełnie nowych wyzwań, nie wiedzą jak się do tego zabrać i mają lęk przed zmianą

Programy Outplacement realizowane przez Transition Group mają indywidualny charakter i są dostosowane do potrzeb Uczestnika.

 

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY „CAREER TRANSITION”

Uczestnicy: Program skierowany jest do Menedżerów Wyższego i Średniego Szczebla oraz Top Executives

Cel Programu: Wsparcie w aktywizacji Uczestnika na rynku pracy w taki sposób, aby mógł on znaleźć możliwie szybko nowe zatrudnienie, bądź wybrać alternatywną i satysfakcjonującą ścieżkę rozwoju dalszej kariery zawodowej

Etapy Programu:               Analiza  →  Strategia  →  Taktyka

 • analiza potencjału zawodowego uczestnika i oczekiwań co do dalszej kariery na poziomie „ja -rynek” i „ja -moje potrzeby życiowe /wartości i energia ” – definicja możliwych scenariuszy rozwoju, czyli tworzenie Mapy Ścieżek Zawodowych
 • wzmocnienie Uczestnika w przejściu przez zmianę
 • stworzenie strategii wyjścia rynek pracy i dobór odpowiednich metod realizacji opracowanych scenariuszy – marka własna, coaching, headhunterzy branżowi, potencjalni pracodawcy, organizacje i stowarzyszenia biznesowe, networking
 • stworzenie komunikatu wysyłanego na rynek pracy, także na ukryty rynek pracy
 • autoprezentacja, indywidualne sesje przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych prowadzone przez doświadczonych headhunterów
 • zadbanie o profesjonalny wizerunek w sieci a zwłaszcza na LinkedIn
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – skuteczne CV oparte o profil menedżera / lidera, portfolio projektów, listy „spekulacyjne”, notatka bio w języku polskim i angielskim

Metodologia:

 • Sesje indywidualne Konsultanta z Uczestnikiem
 • Trening umiejętności
 • Zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami
 • Testy kompetencji badające potencjał zawodowy
 • Test odporności psychicznej. Trening umiejętności zarządzania stresem ( np. stresem scenicznym)

Realizacja:

 • Program trwa do 9 miesięcy i obejmuje 5-8 sesji indywidualnych z Konsultantem Kariery, treningi umiejętności oraz pracę własną. To także nieograniczony kontakt mailowy i telefoniczny z Konsultantem, stanowiący duże wsparcie na różnych etapach zmiany zawodowej Uczestnika

Zasady współpracy:

 • Partnerstwo
 • Zaangażowanie obu stron w efektywną realizację Programu
 • Wychodzenie poza schematy – elastyczne i bieżące dostosowanie agendy do potrzeb Uczestnika

OUTPLACEMENT KAFETERYJNY

Biorąc pod uwagę uwarunkowania organizacyjne i budżetowe Pracodawców, oferujemy możliwość wyboru poszczególnych elementów programu Outplacement Indywidualny Career Transition i elementów Analiza  →  Strategia  →  Taktyka, tak by jak najlepiej zaadresować potrzeby i maksymalnie wesprzeć Uczestnika, np.:

 • Opracowanie scenariuszy dalszej kariery
 • Skuteczne CV
 • Przygotowanie Uczestnika do rozmowy rekrutacyjnej z sesjami treningowymi
 • Nauka autoprezentacji z treningiem
 • Wizerunek w LinkedIn
 • itd.

Zobacz też: Odporność psychiczna. MTQ48.

Top