skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Zarządzanie stresem

Klienci indywidualni

Wg. definicji stresu jako reakcji,  jest on odpowiedzią fizjologiczną i psychologiczną na sytuacje wywołujące stres (tzw. stresory). Amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, które powodują reakcję stresową w skali 1 – 100.

Przykładowe stresory (w skali obciążenia 1 – 100)

 

zdarzenie liczba punktów określająca obciążenie
śmierć współmałżonka 100
rozwód 73
Śmierć bliskiego członka rodziny 63
Choroba lub uraz 53
Ślub 50
Utrata pracy 47
Odejście na emeryturę 47
Choroby członków rodziny 44
Odejście na emeryturę 47
Reorganizacja przedsiębiorstwa 39
Zmiana pracy 36
Zmiana obowiązków w pracy 29
Kłopoty z teściami 27
Kłopoty z szefem 23
Zmiana godzin lub warunków pracy 20

Skutki długotrwałego stresu:

 • zmiany w zachowaniu – drażliwość, agresja, unikanie ludzi, smutek
 • konflikty w domu i pracy
 • mniejsza produktywność  w pracy zawodowej, mniejsze zdolności poznawcze
 • mały napęd do działań
 • sięganie po używki
 • zwiększone ryzyko chorób somatycznych – np. zawał, udar, nowotwory
 • zmniejszona odporność – częstsze i powtarzające się infekcje, zmęczenie
 • bezsenność
 • wypalenie zawodowe
 • depresja

Program „LESS STRESS”

Zapraszamy na konsultacje i indywidualny program tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej radzić sobie ze stresem – zrozumieć swoje reakcje, poznać sposoby radzenia w sytuacjach stresu i umieć zapobiegać jego skutkom.

W programie prowadzonym przez Konsultanta Psychologa m.in.:

 • rozróżnienie stresu pozytywnego i negatywnego w życiu
 • indywidualne reakcje stresowe
 • strategie postępowania w stresie nagłym, techniki relaksacyjne
 • techniki łagodzenia napięcia
 • stres przewlekły i zapobieganie
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • budowanie odporności psychicznej
 • higiena życia i odżywiania jako prewencja przewlekłego stresu

Realizacja programu: sesje indywidualne z Konsultantem (od 3 do 6)

Metodologia: kwestionariusze diagnostyczne, ćwiczenia praktyczne z użyciem technik radzenia sobie ze stresem

Zobacz też: Odporność na stres. MTQ48.

Top