skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Równowaga psychiczna. Zespół zdalny w sytuacji wyjątkowej – szkolenie zamknięte

WYZWANIE

W obecnej, przedłużającej się konieczności pracy zdalnej, managerowie i ich pracownicy doświadczają coraz więcej trudności emocjonalnych, nie związanych z realizacją zadań, ale wynikających z izolacji, braku spotkań w realu, niepewnością co do rozwoju sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i biznesowej.

Przedłużanie się pracy zdalnej może sprzyjać poczuciu napięcia, lęku, rozdrażnienia, a co za tym idzie spadkowi produktywności home office.

ZAPOBIEGAJMY! ZARZĄDZAJMY STRESEM.

ROZWIĄZANIE

Szkolenia Firma w sytuacji wyjątkowej – zdrowie mentalne pracowników, dedykowane są managerom i pracownikom, którzy mogą odczuwać stres,  negatywne myśli i emocje. Szkolenia gwarantują skuteczne poradzenie sobie w tej sytuacji – dostarczają wiedzę o zarządzaniu trudnymi emocjami a przede wszystkim budują umiejętności obniżania napięcia i niepewności w zespole, co pozwoli skupić zespół wokół realizacji celów. Pracownicy uczą się, jak wspierać się w sytuacjach trudnych. Jak radzić sobie ze stresem.

Data: 

Szkolenie zamknięte.

Termin do ustalenia z Klientem.

MIEJSCE

 • online
 • najpierw webinar dla managerów (120 min.), potem dla zespołów (120 min.)
 • konsultacje indywidualne wspierające wypracowanie rozwiązań w trudnych sytuacjach

PROFIL UCZESTNIKA

Managerowie i ich zespoły

PROGRAM

Wszystkie elementy programu mają charakter praktyczny, nastawiony na poszukiwanie konkretnych i skutecznych rozwiązań.

Program Równowaga psychiczna. Zespół zdalny w sytuacji wyjątkowej ma 2 moduły:

 1. MANAGER W SYTUACJI KRYZYSU
 2. ZESPÓŁ W SYTUACJI KRYZYSU

 

1. MODUŁ – MANAGER W SYTUACJI KRYZYSU

Moduł Manager w sytuacji kryzysu dedykowany jest managerom, którzy w obecnej nadzwyczajnej sytuacji muszą sprawnie zarządzać emocjami podwładnych – wspierać, tonizować, motywować, realizując przy tym cele biznesowe.

Webinar 1

Jak skutecznie wesprzeć siebie w sytuacji kryzysu, by móc potem wspierać innych – praktyczne wskazówki

Podczas webinaru  przedstawimy mechanizmy ochronne i konkretne rozwiązania, wspierające równowagę psychiczną menedżerów oraz sprzyjające realizacji zadań (zarządzanie innymi, zarządzanie biznesem) – pomocne zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i zawodowego.

 PROGRAM

 • W jaki sposób doświadczamy sytuacji kryzysowej
 • Najczęściej występujące reakcje w odpowiedzi na kryzys: produktywne/nieproduktywne
 • Neuronauka czyli czego nie lubi nasz mózg – jak wiedza o mózgu może być pomocna w budowaniu pożądanej reakcji na trudne sytuacje
 • Świadome (i wielokierunkowe) budowanie własnych zasobów, pomocnych w kryzysie
 • Zwiększanie poczucia wpływu, zmniejszanie poczucia bezradności
 • Zwiększanie kontroli emocji – wzmacnianie systemów kojących, zmniejszanie napięcia emocjonalnego
 • Budowanie odporności psychologicznej w trudnych czasach – jak to zrobić?

Czas trwania: 2 godziny

 

Webinar 2

Jak skutecznie mogę wesprzeć moich pracowników w sytuacji kryzysu – praktyczne wskazówki

Podczas warsztatu przedstawimy mechanizmy ochronne i konkretne rozwiązania, wspierające managera w trudnej sytuacji kierowania ludźmi narażonymi na stres: nieprzewidywalności zdarzeń, braku informacji i często braku kontroli. W obecnej sytuacji na managerach spoczywa ogromny ciężar odpowiedzialności nie tylko za wykonanie zadań, ale także często za poradzenie sobie z napięciem i emocjami pracowników.

PROGRAM

 • Rola lidera w organizacji w dobie kryzysu – lista konkretnych działań z tego wynikających
 • Jak wspierać pracowników w obliczu kryzysu spowodowanego epidemią
 • Jak zrozumieć zachowania pracowników, by móc lepiej współdziałać
 • Co teraz jest potrzebne mojemu pracownikowi/zespołowi, byśmy mogli skutecznie realizować zadania
 • Komunikacja i jej rola w sytuacji zespołu rozproszonego
 • Sposoby zwiększania poczucia wpływu pracowników

Czas trwania: 2 godziny

 

Zamiennie (zamiast webinaru 1 i 2):

Webinar TOTAL: z połączonym materiałem/zagadnieniami z webinaru 1 i 2

Czas trwania: 2,5 godziny (z 10 min. przerwą)

 

Dodatkowo, po każdym module (webinarze) przewidziane są aktywności wspierające managerów:

 • dyżur telefoniczny/skype (2-godzinny, po zakończeniu webinaru) – w ramach którego managerowie mogą indywidualnie (poufnie, bez udziału grupy) skonsultować kwestie związane z tematem

Po zakończeniu programu kontynuacja wsparcia :

 • indywidualne konsultacje/interwencje (1-godzinne, umawiane indywidualnie) – w ramach których managerowie mogą omawiać z konsultantem interwencje związane z tematem w zależności od potrzeb

 

2. MODUŁ – ZESPÓŁ W SYTUACJI KRYZYSU

Moduł ZESPÓŁ W SYTUACJI KRYZYSU dedykowany jest managerom i ich zespołom,  którzy w obecnej sytuacji kryzysu doświadczają nowej, zmiennej i niepewnej sytuacji oraz trudności związanych nie tylko z realizacją postawionych przed nimi zadań, ale także emocjonalnym odnalezieniem się w często całkowicie nowej sytuacji – np. nagłe przejście z kontaktów F2F na pracę zdalną, lęk o przyszłość, napięcie, obniżenie nastroju, czarnowidztwo.

Webinar 1

Jak skutecznie możemy wszyscy wesprzeć siebie w sytuacji kryzysu, by móc realizować postawione przed nami zadania – praktyczne wskazówki dla całego zespołu (kierownik, zespół)

Podczas warsztatu, który będzie miał charakter team-coachingu, przedstawimy mechanizmy ochronne i konkretne rozwiązania, wspierające zespół w trudnej sytuacji: nieprzewidywalności zdarzeń, braku informacji, braku kontroli i zmiany charakteru pracy (praca zdalna) – zasady  wspierającej komunikacji, techniki zmniejszające napięcie, etc.

 PROGRAM

 • Zdefiniowanie nowej sytuacji dla zespołu vs cele zespołu
 • Zdefiniowanie nowych potrzeb członków zespołu oraz całego zespołu vs cele zespołu
 • Przegląd trudności, które się pojawiły i którym trzeba stawić czoło jako zespół
 • Nowe zasady komunikacji w zespole
 • W jaki sposób jako osoby oraz jako zespół doświadczamy sytuacji kryzysowej
 • Najczęściej występujące reakcje w odpowiedzi na kryzys: produktywne/nieproduktywne
 • Jak przeciwdziałać nieproduktywnym reakcjom zespołu na kryzys
 • Świadome (i wielokierunkowe) budowanie własnych zasobów, pomocnych w kryzysie
 • Zwiększanie poczucia wpływu, zmniejszanie poczucia bezradności
 • Wzajemna pomoc i komunikacja – jak
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i napięciem

Czas trwania: 2,5 godziny (z 10 min. przerwą).

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Anna Pfejfer-Buczek, Partner Zarządzający

E-mail: a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Telefon: +48 606 636 333

Formularz zgłoszenia
Równowaga psychiczna. Zespół zdalny w sytuacji wyjątkowej – szkolenie zamknięte

Uczestnik:

Dane płatnika:

Wybierz datę:

Forma płatności:

Numer konta bankowego do przelewu płatności za szkolenie:
PL 58 1050 1025 1000 0090 8046 4119, Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Transition Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, NIP 521- 384 -32 -74.
W tytule przelewu proszę podać nazwę/datę szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.

Dodatkowe informacje:

Top