skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Odporność psychiczna pracownika w świecie VUCA – po seminarium

17.04.2019

Jesteśmy po zorganizowanym przez Transition Group seminarium „Odporność psychiczna pracownika w świecie VUCA”.

Nie bez kozery zespół Transition Group porusza ten temat – Transition to zmiana, a ta właśnie jest immanentną cechą każdej organizacji w świecie VUCA (VUCA = zmienność, niepewność , złożoność, niejednoznaczność). Zarządzanie sobą, swoim zdrowiem psychicznym i odpornością psychiczną jest podstawą funkcjonowania w organizacji, bo… od głowy wszystko się zaczyna.

Warsztat poprowadziła Sylwia Rybak, Master Trener narzędzia badającego poziom odporności MTQ48, z jej rąk wyszło pewnie 90% certyfikowanych użytkowników tego narzędzia w Polsce.
Odporność psychiczna (Mental Toughness) to cecha osobowości, która determinuje w znacznym stopniu, jak reagujemy na wyzwania, presję i stres, niezależnie od okoliczności (Clough & Strycharczyk, 2012). W koncepcji 4C, opiera się ona na 4 filarach: wyzwanie (Challenge), pewność siebie (Confidence), zaangażowanie (Commitment) oraz kontrola/poczucie wpływu (Control). Osoba odporna psychicznie charakteryzuje się m.in.:

Pracownik odporny psychicznie chętniej podejmuje wyzwania, ale też potrafi zachować spokój w sytuacjach kryzysowych. Czuje się „mocniejszy”, pewniejszy siebie.
Odporność psychiczną można badać kwestionariuszem MTQ48 i dalej rozwijać obszary deficytowe.
W świecie VUCA, każdy pracownik powinien być świadomy poziomu swojej odporności psychicznej, aby lepiej i bardziej świadomie zarządzać sobą w stresie. Nikt za niego tego nie zrobi.

Głowa jest najważniejsza.

Top