skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

O nas

W Transition Group wierzymy w siłę talentów i pomagamy ją odkrywać naszym Klientom.

Jesteśmy Konsultantami, którzy odczuwają ogromną satysfakcję, kiedy Klienci odnoszą sukcesy.

Ale…nie idealizujemy świata. Doświadczenia w pracy po stronie biznesu zwiększyły naszą czujność i świadomość funkcjonowania w świecie VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność), gdzie zmiana i stres tworzą niełatwe środowisko pracy. Umiemy nazwać rzeczy po imieniu, wskazać realne problemy i znaleźć rozwiązania do lepszego funkcjonowania Talentów w organizacji i poza nią.

Jesteśmy kompetentnymi specjalistami i pasjonatami swojej pracy. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do wyzwań. Lubimy je.

Mamy dystans do siebie – poważnie traktujemy pracę, ale nie tracimy poczucia humoru.

Jesteśmy otwarci na odmienne zdania i inne perspektywy. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, ale też czerpać z doświadczeń naszych Klientów, aby podążać za ich realnymi potrzebami. Budujemy relacje oparte o uczciwość i szczerość oraz gruntowne zrozumienie specyfiki funkcjonowania Klientów w niepewnym otoczeniu. Dzięki temu dostarczamy elastyczne i dostosowane do potrzeb rozwiązania.

Transition Group jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem szwajcarskiej grupy doradztwa personalnego oprandi & partner. Prowadzimy rekrutacje dla firm szwajcarskich obecnych na polskim rynku. Zaufanie oprandi & partner traktujemy jako wyróżnienie oraz wyzwanie i motywację do ciągłego rozwoju kompetencji zespołu.

Wiemy, że talenty czasem nie są oczywiste, ale warto w każdym ich szukać i pomóc je rozwijać!

# Transition Group # Mamy wiedzę i doświadczenie # Mamy narzędzia #

# Mamy energię # Wierzymy w Talenty #

Anna Pfejfer-Buczek

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Dewiza życiowa: „Jak upadniesz, odpocznij, zbierz siły i podnieś się. Poproś o pomoc. Twoje nieszczęścia nie są największe na świecie – obejrzyj się dookoła. Uwierzysz w swój talent, bo trudności są tylko przejściowe”.

Ania kieruje firmą Transition Group i odpowiada za jej rozwój; prowadzi projekty z obszaru rekrutacji oraz konsultingu kariery dla klientów biznesowych i indywidualnych. Współpracuje aktywnie z oprandi & partner -szwajcarską grupą doradztwa personalnego, którą reprezentuje w Polsce.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, dzielone pomiędzy biznes i konsulting. Szlify menedżerskie zdobyła w korporacji farmaceutycznej, gdzie pracowała w dziale medycznym, oraz komercyjnych, dochodząc do stanowiska Dyrektora Marketingu polskiego oddziału i członka Management Committee.

Absolwentka brytyjskiego programu certyfikacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (CPP), realizowanego przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Licencjonowany użytkownik narzędzi psychometrycznych, w tym MTQ 48 (pomiar odporności psychicznej) i Talent Q Assessment System (ocena osobowości, umiejętności i kompetencji).

Absolwentka medycyny oraz MBA.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą zarządzania karierą dojrzałego menedżera oraz wpływu odporności psychicznej na funkcjonowanie pracownika w organizacji.

a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Wiktor Buczek

PARTNER

Często pyta „dlaczego”? Stara się jak najrzadziej używać słowa „nie”. Poszukuje rozwiązań, unika wymówek.

Lekarz, menedżer, konsultant.

Posiada doświadczenie w branży farmaceutycznej i FMCG – był dyrektorem marketingu w dużych firmach rynku spożywczego oraz członkiem rady nadzorczej dużej firmy spożywczej notowanej na GPW. Przez kilka lat konsultant rekrutujący menedżerów i ekspertów dla Klientów z branż medycznych i FMCG.

Lekarz, specjalista psychiatra – interdyscyplinarnie zainteresowany zagadnieniami związanymi z dobrostanem psychicznym człowieka, m.in. w kontekście jego funkcjonowania w organizacjach i przewlekłej ekspozycji na stres (Mental Health in the Workplace).

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz MBA University of Minnesota.

w.buczek@transitiongroup.eu

Anna Gruszecka

BUSINESS i ACTION LEARNING COACH, TRENER BIZNESU, KONSULTANT

Z zawodu ekonomistka, z zamiłowania psycholog.
Posiada ponad 17-letnie doświadczenie zarówno w biznesie, jak i konsultingu, w tym w firmach assessmentowych i rekrutacyjnych.

Realizuje projekty z zakresu oceny potencjału oraz rozwoju kompetencji. Wspiera też menedżerów w rozwoju kompetencji liderskich, a zespoły w budowaniu efektywnej komunikacji i współpracy.

Ukończyła SGH, szkołę Erickson Coaching International, World Institute for Action Learning oraz Szkołę Trenerów Biznesu SET.  Jest Certyfikowanym Trenerem i użytkownikiem SHL, FRIS, ExtendedDisc, MTQ48. Jest też współtwórcą polskiej wersji językowej narzędzia diagnostycznego TalentQ (Dimensions i Elements) wspierającego rozwój osobisty w obszarze zawodowym.

Prywatnie – uwielbia podróże i smakowanie świata 🙂

a.gruszecka@transitiongroup.eu

Agnieszka Jackowska

CAREER CONSULTANT

Od wielu lat wspierająca menedżerów średniego i wyższego szczebla w procesach zmian zawodowych, odkrywająca przed ludźmi ich umiejętności i atuty, których nie zauważali lub nie doceniali.

W firmie Transition Group odpowiedzialna za projekty outplacement i zarządzania karierą.

W przeszłości headhunter’ka prowadząca projekty executive search and search & selection dla międzynarodowych firm różnych branż w Polsce i za granicą. Wcześniej – menedżer działu wsparcia sprzedaży w szwedzkim banku SEB, współpracująca z zarządem w Polsce i Luksemburgu przy otwieraniu oddziału bankowości prywatnej.

Absolwentka podyplomowych studiów Business Management na University of Connecticut w USA oraz kierunku Publicystyka Ekonomiczna i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

a.jackowska@transitiongroup.eu

Aneta Lesiak

CAREER CONSULTANT

Dewiza życiowa: „Wierzę w ludzi. Lubię obserwować ich potencjał i rozwój. Wierzę, że każdy znajdzie swoje miejsce. To jest zawsze fascynująca podróż, a ja lubię być jej częścią”.

Konsultantka kariery, ekspertka we współpracy z menedżerami średniego i wyższego szczebla oraz Top Executives będących w procesie zmiany pracy, bądź planujących następny krok w karierze zawodowej. Zrealizowała w tym obszarze kilkadziesiąt projektów doradczych.

Poprzednio, wykwalifikowana headhunter’ka rekrutująca na stanowiska w obszarze zarządzania sprzedażą, marketingiem, operacjami, produkcją oraz zarządzania generalnego w sektorach takich jak: FMCG, B2B, produkcja i inżynieria oraz telekomunikacja.

Absolwentka Koreanistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

a.lesiak@transitiongroup.eu

Sylwia Rybak

TRENER, KONSULTANT, COACH

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC) oraz coach (Ericksson College Certificate).

Od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych, projektach rozwojowych oraz ocenie kompetencji liderów. W latach 2012 -2014 członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarzadzania MATRIK. Od 2014 do 2018 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International, a obecnie Associated Consultant. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 (diagnoza odporności psychicznej) oraz ILM72 (diagnoza indywidualnego stylu przywództwa).

Wykładowca krakowskiej Wyższej Szkoły Europejskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej.

Jako trener Sylwia pracuje w takich obszarach jak: zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, przywództwo, motywowanie, prowadzenie rozmów oceniających, rozwiązywanie problemów i zarządzanie konfliktami oraz Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Prowadzi również warsztaty z kreatywności oraz odporności psychicznej liderów oraz budowania odpornych zespołów i organizacji. Prowadzi warsztaty certyfikacyjne z narzędzia MTQ48.

Jako coach Sylwia prowadzi coaching zespołowy i indywidualny, Action Learning (coaching grupowy), wdraża podejścia coachingowe do zarządzania w organizacji oraz zarządzanie wg modelu POWER coaching.

Projekty rozwojowo-doradcze realizowane przez Sylwię obejmują: Assessment/Development Center, wsparcie HR, audyt procesów zarządzania w organizacjach, wdrażanie projektów rozwojowych, tworzenie i zarządzanie kulturą w organizacji, warsztaty integracyjne, facylitację i moderację warsztatów w procesie wdrażania zmian.

Sylwia jest absolwentką filologii angielskiej (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) oraz socjologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

s.rybak@transitiongroup.eu

Małgorzata Ufnal

CONSULTANT, COACH

Konsultant w zakresie rozwijania i wdrażania projektów HR dotyczących zarządzania zmianą, przywództwa, komunikacji i relacji w firmie.

Posiada doświadczenie w projektach wsparcia organizacyjnych procesów zarządzania w obszarze:

  • Coaching, Leadership Coaching i Team Coaching
  • Corporate mindfulness – tworzenie i prowadzenie programów wzmacniających odporność na stres
  • Zarządzanie zmianą (np. wdrażanie kultury organizacji uczącej się, wdrażanie kultury coachingowej)
  • Rekrutacja i rozwój pracowników: zarządzanie talentami, AC/DC, diagnoza i budowa modeli kompetencyjnych
  • Coaching kariery – outplacement (programy indywidualne i grupowe)
  • Badanie klimatu organizacyjnego, procesów komunikacji i relacji w firmie
  • Projekty anty-mobbyingowe

Małgosia wspiera Klientów w osiąganiu celów w obszarze prywatnym i zawodowym. Pomaga w wyzwaniach i trudnych sytuacjach np. zmianach w sferze zawodowej, braku równowagi praca-życie, wypaleniu zawodowym, braku pewności siebie, doświadczaniu trudnych relacji w pracy i w domu, trudnościach w kontroli nad emocjami.

Klientami Małgosi są często pracownicy korporacji, którzy chcą „wytrenować” bardziej skuteczną reakcję na trudne i stresujące bodźce (np. poprzez treningi EEG BioFeedback, techniki mindfulness) i skoncentrować się na znalezieniu, zaplanowaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań dotyczących doświadczanych trudności.

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kierunki specjalizacyjne: psychologia organizacji i zarządzania, psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Interwencje psychoterapeutyczne w praktyce.

Professional Cerified Coach (PCC, International Coaching Federation), Team Coach (Erickson College International), Leadership Coach (Massachusetts Institute of Technology, Transforming Business Society and Self), Trener kultury coachingowej w organizacjach (Coaching Clinic Licensing Program).

Certyfikowany trener mindfulness (MBLC, Polskie Towarzystwo Mindfulness).

Certyfikowany trener EEG BioFeedback (Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic) w pracy ze stresem.

Członek International Coach Federation, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

m.ufnal@transitiongroup.eu

Paulina Patro

TRENER, COACH

Życiowa optymistka, przekonana o własnych możliwościach, posiadająca łatwość w generowaniu nieograniczonej liczby pomysłów, nawet w nowych dla siebie dziedzinach. Głęboko wierzy, że wszyscy jesteśmy połączeni, jako część czegoś większego. Buduje „mosty” między ludźmi o odmiennym stylu myślenia. Jest licencjonowanym trenerem narzędzia psychometrycznego MTQ Plus oraz metody relaksacyjnej TA Schulza I i II-go stopnia. Jako certyfikowany konsultant kryzysowy ma możliwość wsparcia osób, które tego potrzebują.

Prowadzi szkolenia i webinary dotyczące wzmacniania dobrostanu osobistego i w zespołach. Motywuje uczestników do dbania o siebie w sposób świadomy. Inspiruje do wprowadzania małych zmian, które w ogromny sposób wpłyną na poczucie sensu i równowagi. Obszar, którymi się zajmuje to Mental health: Kapitał psychologiczny, jako element dobrostanu, Mindfullnes, a także sztuka odpoczynku wpływająca na dobrostan oraz chroniąca przed wypaleniem zawodowym.

Facylitatorka Job Craftingu, nowej metody budującej poczucie sensu w pracy.
Certyfikowany Coach Profesjonalny.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii biznesu dla Managerów oraz Pozytywna organizacja – wellbeing (dobrostan) w miejscu pracy na Akademii Leona Koźminskiego. Posiada 16letnie doświadczenie w sprzedaży w branży farmaceutycznej, obecnie pracując na stanowisku Kierownika ds. kluczowych klientów.

Prowadzi zajęcia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Architektury, „Optymizm w zarządzaniu dla Building Information Modeling Managerów”.

Pasjonuje ją rozwój, jako element dążenia do dobrostanu, psychologia pozytywna i filozofia.  Praktykująca pilates, jako element wzmocnienia ciała oraz Calilgraphy Health System.

Top