skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Team Building Online – FACILITATION – szkolenie zamknięte

WYZWANIE

Pracując zdalnie stajemy przed wyzwaniem, którym jest komunikacja w zespole. Mimo, że jesteśmy wyposażeni w narzędzia umożliwiające kontakt, to ciężko z dnia na dzień zastąpić nimi interakcje twarzą w twarz. Wyzwaniem staje się koordynowanie działań, uzgadnianie wspólnego kierunku czy ról w zespole, motywowanie zdalnie. Szef jest także liderem w czasie spotkań, jasno określa plan i integruje zespół. W pracy home office nie ma miejsca na niejasność. Albo wiadomo konkretnie jakie są ustalenia i kto się czym zajmuje, albo ryzykujemy spadek zaangażowania i brak realizacji celów.

ROZWIĄZANIE

Team Building Online jest odpowiedzią na wyzwania managerskie, związane z integracją i pracą zespołu, który nie funkcjonuje na co dzień w jednej lokalizacji. Poprzez niekonwencjonalne metody angażowania uczestników i facilitację doświadczonego trenera, który uczestniczy w spotkaniu zespołu, zwykła telekonferencja zmienia się w ciekawą przygodę, w czasie której możliwe staje się porozumienie pomiędzy członkami zespołów. Spotkanie umożliwia zbudowanie wspólnego celu, poczucia sensu, stworzenie partnerskich zasad współpracy oraz atmosfery otwartości i zaufania. Facilitator dba nad sprawnym i angażującym przebiegiem sesji. Daje narzędzia i wprowadza szybkie rozwiązania. Śmieje się razem z uczestnikami!

KORZYŚCI

 1. JASNY Kierunek: uzgodnienie wspólnych celów w taki sposób, żeby każdy chciał je realizować. Stworzenie wspólnej wizji działania. Każdy dobrze rozumie co zespół stara się osiągnąć i jakie są kryteria sukcesu.
 2. SPRAWNA Koordynacja: każdy rozumie swoją rolę i odpowiedzialności w zespole. Stworzenie struktury pozwalającej na poczucie zorganizowania i synchronizacji. Każdy dobrze rozumie jaką wartość daje dla zespołu.
 3. WYSOKIE Zaangażowanie: członkowie zespołu wkładają wysiłek potrzebny do realizacji celów. Zbudowanie zaufania i poczucia odpowiedzialności za zespół. Każdy czuje się zmotywowany i ma chęć do pracy. Rośnie motywacji i optymiz.

UZYSKACIE WIĘCEJ ENERGII, ZAANGAŻOWANIA I KOLEŻEŃSTWA* W ZESPOLE!

*Zgodnie z danymi HBR (Harvard Business Review), „bliskie relacje z współpracownikami podnoszą poziom satysfakcji z pracy o 50%… a ludzie, którzy mają dobrego przyjaciela w pracy są 7 razy bardziej skłonni do pełnego zaangażowania w pracę.”

Data: 

Szkolenie zamknięte.

Termin do ustalenia z Klientem.

MIEJSCE

 • online
 • facilitacja spotkania zespołu z udziałem trenera

PROFIL UCZESTNIKA

Zespół (przełożony i podwładni) online

PROGRAM

 • jak nadać strukturę i usprawnić pracę zespołu
 • jak generować nowe pomysły
 • jak uwolnić potencjał przez wymianę wiedzy i kompetencji
 • jak bardziej strategicznie podejść do realizacji celów biznesowych
 • jak sprawniej wdrożyć zmiany
 • jak poprawić komunikację i atmosferę pracy
 • jak stworzyć współodpowiedzialność w zespole
 • jak oszczędzić czas i energię traconą na nieefektywnych telekonferencjach

 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Anna Pfejfer-Buczek, Partner Zarządzający

E-mail: a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Telefon: +48 606 636 333

Formularz zgłoszenia
Team Building Online – FACILITATION – szkolenie zamknięte

Uczestnik:

Dane płatnika:

Wybierz datę:

Forma płatności:

Numer konta bankowego do przelewu płatności za szkolenie:
PL 58 1050 1025 1000 0090 8046 4119, Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Transition Group Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, NIP 521- 384 -32 -74.
W tytule przelewu proszę podać nazwę/datę szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.

Dodatkowe informacje:

Top