skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Zachowania mobbingowe

12.02.2020

…Przerywanie wypowiedzi…Nie dawanie szansy na wypowiedzenie się … Ignorowanie…Ośmieszanie na forum grupy (także sygnały niewerbalne – uśmieszki, miny….”przewracanie oczami” w reakcji na wypowiedź osoby)…

 

Tak, to mogą być zachowania mobbingowe.

 

Heinz Leyman wyróżnił 5 kategorii zachowań, które odnoszą się do funkcjonowania osobistego i zawodowego osoby poddawanej mobbingowi. Wśród nich zachowania, które wpływają negatywnie na relacje społeczne i naruszają wizerunek ofiary. W efekcie mogą prowadzić do zaburzeń lękowych, depresji, chorób psychosomatycznych, wypalenia zawodowego.

 

Małgorzata Ufnal (na zdjęciu) na seminarium Transition Group wiele mówiła o psychologicznych i organizacyjnych aspektach zjawiska mobbingu.

Zwróciła uwagę na szereg czynników, które sprzyjają mobbingowi, a w tym:

📢Przyzwolenie organizacyjne i brak reakcji na negatywne zachowania!

📢koncentracja władzy o charakterze nieformalnym („grupy wpływu”), ale także mocno hierarchiczna struktura

📢brak kultury rozwiązywania konfliktów i otwartej komunikacji. Unikanie trudnych tematów.

…inne, jakie…?

 

Będziemy dalej drążyć temat. Wkrótce kolejne szkolenia. O mobbingu trzeba mówić.

Wiedza i jej szerzenie w organizacji to podstawa.

 

Top