skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Wypalenie zawodowe w edukacji organizacyjnej. Niedoceniane przyczyny…

Przygotowując edukację na temat wypalenia zawodowego, warto przyjrzeć się przyczynom zjawiska, aby przygotować prewencyjne działania. Okazuje się jednak, że to nie jest takie łatwe.

Spójrzmy na trzy przyczyny zjawiska wypalenia zawodowego:

  1. Czynniki wynikające ze środowiska pracy:

 

  1. Czynniki osobowościowe pracownika, a także związane z jego osobistymi kompetencjami:

 

  1. Czynniki wynikające z relacji z innymi ludźmi:

 

Na ostatnim webinarze o edukacji dot. wypalenia zawodowego, zwróciliście uwagę, że mocno akcentujemy  „TYLKO” poprawę OSOBISTYCH możliwości kompensacji przewlekłego stresu, czy jak rozwijać własną odporność psychiczną, umieć pracować w stresie ostrym, rozwijać własne zasoby emocjonalne.
To nie wystarczy.

Zastanów się pracodawco, na ile mocne są u Was tzw. triggery wypalenia zawodowego:

-obciążenie pracą

-tempo pracy

-zmiany harmonogramów

-niewystarczająca komunikacja

-autokratyczny sposób zarządzania

I inne z punktów 1 i 3

 

Dopiero, jak docenisz ich znaczenie i zobaczysz pełen organizacyjny obraz w WASZEJ FIRMIE, będziesz mógł skoncentrować się na PRIORYTETACH EDUKACYJNYCH.

Popraw środowisko pracy, a znacząco obniżysz ryzyko wypalenia zawodowego.

Top