skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Mobbing… czy to możliwe… – breakfast seminar

22.01.2020

 

✔Aż 57% badanych (N 1517) stwierdziło, że w ich miejscu pracy nie są podejmowane jakiekolwiek działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji, przemocy, innym negatywnym zjawiskom. 17% nie wie (nie wiem/trudno powiedzieć), czy takie aktywności były podjęte.

 

✔TYLKO 26% odpowiedziało, że działania prewencyjne były prowadzone w ich firmach (źródło Raport Bezpieczeństwo w miejscu pracy 2019).

 

Dlaczego tak niewiele dzieje się w tej sprawie?

 

Transition Group pochyla się dalej nad tematem mobbingu, bo jest niezwykle ważny i trudny. A wiedza to podstawa.

 

Ostatnio mówiliśmy o  zmianach w prawie pracy odnośnie roszczeń za mobbing.

Kolejne seminarium – 29/01, poświęcimy zagadnieniom organizacyjnym i psychologii pracy. Małgorzata Ufnal, Konsultant Transition Group, realizująca szkolenia antymobbingowe, opowie m.in.:

📢jakie zachowania obejmuje mobbing

📢co wyzwala mobbing w organizacji

📢co to jest „Gang mobbera”

📢jak budować dobre procedury przeciwdziałające mobbingowi. Jak kształtować kulturę pracy, która nie pozwoli na zaistnienie zjawiska

📢jak rozmawiać z osobą zgłaszającą mobbing. Jak powinna działać komisja antymobbingowa.

 

Zapraszam menedżerów HR i innych działów  na seminarium. Jest jeszcze kilka miejsc!

Szczegóły poniżej.

Top