skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Letnia psychoedukacja – powtórzmy, co jest ważne w udarze mózgu!

Wakacyjna psychoedukacja z Transition Group trwa:
Podsumujmy ostatni webinar na temat UDARU z neurolog, dr n. med. Julią Buczek.

📢TO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ!

 

📌📌💥Co to jest udar?
To nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu trwających dłużej niż 24 godz. i spowodowanych wyłącznie przyczynami naczyniowymi, związanymi z mózgowym przepływem krwi (WHO).

 

🔔Udar niedokrwienny – 80 % przypadków (zatkanie naczynia z powodu zakrzepu, zator)
🔔Udar krwotoczny – 20% przypadków (pęknięcie naczynia)
💨 Niezależnie od rodzaju udaru jest on zagrożeniem życia!

 

❗❗❗Objawy udaru
Zapamiętaj skrót FAST

F (face) – asymetria twarzy, opadający kącik ust, opadanie powieki, zmieniona mimika
A (arm) – osłabienie kończyny górnej, niedowład lub całkowite porażenie
S (speech) – zaburzenia mowy: bełkotliwa, niewyraźna, spowolniała
T (time) – telefon ratunkowy -w przypadku powyższych objawów natychmiast wezwać karetkę (999, 112). NIE czekaj!

 

💥Inne niepokojące objawy: zaburzenia równowagi, silny ból głowy, zaburzenia czucia (szczególnie na jednej stronie ciała), zaburzenia pamięci, splątanie.
Ryzyko udarów rośnie z wiekiem, ale blisko 1/3 występuje u osób poniżej 65 rż (dane za: A. Szmajdzińska, 2022)

 

🔴TIME IS BRAIN
Oznacza to, że czas jest na wagę ŻYCIA. W przypadku udaru niedokrwiennego, leczenie szpitalne rozpuszczające skrzeplinę (tromboliza) powinno być wdrożone do 4, 5 godziny od pojawienia się objawów. Dlatego tak ważne jest wezwanie karetki i jechanie na SOR!

📣⌛Nawet, gdy objawy przemijają, ważna jest dokładna diagnostyka, bo u części chorych dochodzi do chwilowej poprawy, po której postępuje pogorszenie. Może również dojść do kolejnego udaru. Nie czekaj, dzwoń po karetkę!

 

🔑Jakie choroby mogą być czynnikiem ryzyka dla udaru
– nadciśnienie
– choroby serca, zaburzenia rytmu, zawał serca, choroby wrodzone
– cukrzyca
Inne: stres, brak ruchu, otyłość, alkohol, papierosy, hiperlipidemia

👊WNIOSEK-zapobiegaj, ale również kontroluj u lekarza swoją chorobę (np. nadciśnienie, profil lipidowy).

Przekażcie te informacje innym!

 

😋A kiedy ostatnio badaliście swoje ciśnienie i cholesterol?

 

❤Zapraszam wszystkich do dopisania się do naszej listy mailingowej. Będzie cd psychoedukacji for sure. Czekam na Wasz kontakt!

a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Top