skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Do zespołu Transition Group dołączyła Katarzyna Perłowska, Konsultant, Coach.

06.02.2020

Kasia jest coachem relacji, facilitatorem i trenerem pracującym z dużymi grupami i zespołami w ujęciu systemowym (Organizational Systems Relationship Coaching, CRR UK) i Transformującej Obecności (The Center for Transformational Presence). Wspiera międzynarodowe organizacje prowadząc spotkania, warsztaty i konferencje, w czasie których uczestnicy budują partnerskie relacje i zasady współpracy w zespołach. Oferuje team coaching dla zespołów i organizacji pomagający w sytuacjach trudnych zmian lub tuż po nich, braku jasności kierunku lub koordynacji działań, braku współpracy pomiędzy działami (silosy) lub interesariuszami. Prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania stresem i  energią.

 

Kasia jest psychologiem, absolwentką Psychologii Stosunków Międzykulturowych w SWPS, Early Leadership Program w Singapore Mgmt University, trenerem programu Being at my Best, Leadership Solutions Associate w jednej z największych firm szkoleniowych na świecie – Center for Creative Leadership w Brukseli.

 

Ma 15 lat doświadczenia w dużych firmach konsultingowych i FMCG – realizowała projekty w obszarze rekrutacji, employer brandingu, komunikacji, zarządzania potencjałem, rozwoju organizacji, szkoleń oraz marketingu.

Top