skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Czy to na pewno jest mobbing…?

21.02.2020

Mobbing jest pojęciem, które pojawia się coraz częściej w dyskusjach dotyczących przyczyn odejścia z pracy, sposobu kierowania ludźmi, kultury firmy.

Ale praktyka w rekrutacjach nauczyła mnie, że trzeba być ostrożnym w klasyfikowaniu zachowań jako mobbing i nazywaniu ludzi mobberami. Można w ten sposób zniszczyć komuś karierę i wyrządzić ogromną krzywdę.

Okazuje się bowiem, że to, co czasem nazywane jest mobbingiem, jest dopuszczalnym działaniem kontrolnym pracodawcy, które związane jest ze stresem i niepewnością dla ludzi. Gdy ocena pracy dotyczy pracownika, który ma większy problem z realizacją celów, zdarza się, że taka osoba zaczyna się bronić i wytaczać przeciwko przełożonemu oskarżenia o mobbing, mając na myśli zbyt wysokie według własnej oceny i nierealne wymagania lub nadmiarową kontrolę pracy.

Trzeba pamiętać, że wg. orzecznictwa Sądu Najwyższego pracodawca ma prawo wykorzystywać wszelkie uprawnienia, które wynikają z jego funkcji menedżerskich, czyli delegowania zadań, rozliczania, kontrolowania, o ile działania te nie są sprzeczne z prawem i nie naruszają godności i dóbr osobistych pracownika.

Inaczej mówiąc: „Mobbingiem nie jest egzekwowanie przez pracodawcę wykonywania przez pracownika zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy, pod warunkiem iż działanie to podejmowane jest w granicach prawa i nie narusza godności pracownika (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt I PK 103/05)”

Nie jest mobbingiem:

💡 uzasadniona krytyka pracy wyrażana przez przełożonego – odnoszącą się do klarownych kryteriów

💡 rozliczanie pracownika z przydzielonych mu zadań do wykonania

💡 nerwowa atmosfera w pracy spowodowana np. nasileniem zadań lub procesem restrukturyzacji, zwolnień grupowych

Krytyka jest dopuszczalna, jeśli odnosi się do wykonywanej pracy, a nie cech osobowościowych pracownika. NIE MOŻE NARUSZAĆ GODNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA.

Egzekwowanie przez pracodawcę poleceń może zostać uznane za mobbing, jeżeli polecenia cechuje długotrwałość i uporczywość, a ich celem jest nękanie i zastraszanie pracowników.

Podsumowanie:

Dyskusja o mobbingu powinna poruszać wszystkie aspekty tego problemu (zapraszam do wcześniejszych postów, tam definicja), także skłonność do nadużywania terminu, co boleśnie uderzać może w osobę nazywaną mobberem. Naganne zachowania nie mogą być akceptowane, ale słowo mobbing jest obarczone znacznie większym i poważniejszym ciężarem gatunkowym, z konsekwencjami prawnymi i społecznymi dla oskarżanej osoby (np. ostracyzm na rynku pracy).

Zapraszamy na szkolenia! Wiedza to podstawa. Psychologiczne aspekty przeciwdziałania mobbingowi w organizacji pozwalają wdrażać mechanizmy samoograniczania nagannych zachowań i tym samym zabezpieczają zespoły przed eskalacją i konsekwencjami prawnymi.

Szkoli Małgorzata Ufnal, wysoko oceniona przez uczestników seminarium na temat mobbingu (4,8/5).

  1. Dla HR – 27/03/2020 Psychologiczne i organizacyjne aspekty mobbingu. Skuteczna polityka antymobbingowa i jej wdrożenie
  2. Dla menedżerów – 24/04/2020 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji. Praktyczne aspekty w pracy menedżera – tworzenie mechanizmów ochronnych na poziomie zespołu

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

na podstawie:

seminarium Transition Group na temat mobbingu, 29/01/2020, prowadząca: Małgorzata Ufnal, Konsultant Transition Group

www.infor.kadry.pl

www.mobbingidyskryminacja.pl

www.rodzina-i-kariera.infor.pl

Top