skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Szkolenie na temat wypalenia zawodowego!

Dziękuję Drogi HR Team Geberit Polska za zaproszenie i wspólne warsztaty na temat #wypaleniezawodowe.

Wiele mówiłyśmy o:
1. SYMPTOMACH
Najbardziej znana i obowiązująca koncepcja Christiny Maslach mówi o 3 wymiarach wypalenia 1. wyczerpanie emocjonalne 2. depersonalizacja (obojętność, negatywna postawa wobec innych) 3. obniżone poczucie osiągnięć osobistych

💡ZWRÓCILYŚMY UWAGĘ: o ile na początku wygląda, że jesteśmy po prostu zmęczeni, to zmiana zachowania w grupie i wobec innych jest często pierwszym zauważonym w pracy sygnałem, że coś jest nie tak.
Zauważ objawy u siebie, ale też bądź wyczulony na zmiany w zachowaniu w zespole, bo możesz pomóc. Po to jest zespół, żeby się wspierał!

 

2. DLACZEGO jedni są bardziej NARAŻENI, inni mniej. Oprócz czynników zawodowych, niestety sprzyja wypaleniu: „niezdrowe”, nadmierne zaangażowanie. APA mówi wręcz o zjawisku „miesiąca miodowego ” u osób, które stawiają sobie nierealne cele i przejawiają tzw. „mistycyzm zawodowy” (to nie moje -to Cherniss, 1980), cechuje je perfekcjonizm, czy zewnątrz sterowność.
💡ZWRÓCIŁYŚMY UWAGĘ: jak ważna jest samoświadomość i rozwój osobisty w obszarze radzenia sobie ze stresem i emocjami

 

3. KONSEKWENCJACH
Dwa najważniejsze: 1. konsekwencje zdrowotne stresu chronicznego -choroby psychosomatyczne, zaburzenia psychiczne, choroby układu krążenia, autoimmunologiczne, etc. 2. Pogorszenie wyników pracy pracownika, całego zespołu, zaburzenie w funkcjonowaniu zawodowym
💡ZWRÓCIŁYŚMY UWAGĘ na konieczność regularnego przeglądu swojego organizmu, a także dojrzałej analizy przyczyn obniżonej produktywności pracownika. Obniżona, wymaga więcej atencji, niż tylko wdrożenia” planu naprawczego”, bo wyniki muszą być…

 

4. PROFILAKTYCE
Kilka poziomów: od indywidualnego po organizacyjny.
W organizacyjnych, warto rozumieć wiele przyczyn wypalenia zawodowego, wynikających np. z poziomu autonomii, zakresu obowiązków, tempa i obciążenia pracą, relacji interpersonalnych, etc. (jest min. 10 zdefiniowanych).
💡ZWRÓCIŁYŚMY UWAGĘ na to, jak ważne są CZYNNIKI ORGANIZACYJNE, czyli obszary niezgodności w relacji „pracownik -warunki pracy”. Bo wypalenie zawodowe to „syndrom będący wynikiem przewlekłego stresu w PRACY, z którym nie można sobie skutecznie poradzić” (ICD-11).

 

💥Wiele rozmawiałyśmy o tym, jak małymi krokami zmieniać dotychczasowy sposób funkcjonowania, w tym planowanie pracy w zespole, aby ograniczyć niebezpieczne przeciążenia, mówić asertywnie „nie” w sytuacjach, kiedy praca niebezpiecznie przyspiesza, odpuszczać sprawy niepriorytetowe, budować kulturę bezpieczną psychologicznie, która uwalnia zaufanie…

itd.

Temat #wypaleniezawodowe jest BARDZO TRUDNY, bo dotyka wielu bolączek i poziomów organizacji, ale takie szkolenia, jak to, otwierają oczy na kaizenowskie rozwiązania, które „robią różnicę”.

 

📢I to chodzi w psychoedukacji. Krok za krokiem…a zbierzemy żniwo małych działań w wielkiej sprawie.

Dziękuję Team HR Geberit P

Top