skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Uwaga mobbing!

20.01.2020

Z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, wynika, że aż 46% polskich pracowników biurowych i fiz.-umysłowych przyznaje, że doświadczyło mobbingu w pracy, a 53% padło ofiarą przemocy słownej.

 

Transition Group poruszyło temat mobbingu na seminarium ze względu na wagę sprawy i zmiany w prawie.

Ja również w swojej pracy z kandydatami coraz częściej słyszę o tym zjawisku, choć, jak twierdzą prawnicy, zdarza się że słowo „mobbing” jest mocno nadużywane. Jednak żadna forma przemocy, czy dyskryminacji nie jest dopuszczalna.

 

Dziękuję bardzo Agnieszka Bagieńska-Petryka, r.prawny, za sesję dot. aspektów prawnych.

Ważne:

✔Wszystkie wymienione w definicji mobbingu (poniżej) przesłanki muszą być spełnione łącznie.

 

✔7/09/2019 zaszły zmiany w Prawie Pracy. Odszkodowanie za stosowanie mobbingu przysługuje pracownikowi w razie wyrządzenia szkody wskutek mobbingu,  bez względu na to, czy stosunek pracy nadal istnieje czy został rozwiązany (wcześniej, tylko gdy stosunek pracy został rozwiązany).

 

✔Zapobieganie zjawisku mobbingu jest konieczne przez budowę kultury szacunku i odpowiednie procedury (tu: edukacja i szkolenie!).

 

Kolejne seminarium dla HR i menedżerów innych działów dot. mobbingu poświęcimy aspektom psychologicznym i organizacyjnym-praktyka!

 

Top