skontaktuj się z nami: +(48) 606 63 63 33 a.pfejfer-buczek@transitiongroup.eu

Crafting się opłaca!

O tym było na zajęciach na Kozminski University, studia: Pozytywna organizacja-wellbeing i zdrowie w miejscu pracy. W temat craftowania wprowadzała sama Malwina Puchalska-Kamińska-badaczka i współautorka książki „Job crafting-nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy.”

 

📌Job crafting,czyli przekształcanie pracy,to zjawisko samodzielnego dopasowania pracy do własnych
potrzeb i preferencji, które wynika z oddolnej inicjatywy pracowników (Puchalska i inni). To mogą być niewielkie zmiany w realizowanych zadaniach i sposobie ich wykonania.

 

Korzyści z job craftingu (Tims, Bakker i Derks, 2013):
✔większe zaangażowanie,
✔większa satysfakcja z pracy,
✔wieksza odporność na stres
✔mniejsze ryzyko wypalenia
✔rozwój zawodowy!

💥Oddolne zmiany sposobu pracy zwiększają poziom dobrostanu!

 

🔑Ważna jest AUTONOMIA. Wolność pracownika w organizow. pracy, podejmowaniu decyzji i wyborze metod osiągania celów, zwiększa jego motywację do craftingu.
To ma kolosalne znaczenie! Dawanie pracownikom szans na samodzielne przekształcanie pracy, przystosowuje ich do nowego, uelastycznia, zwiększa kompetencje zarządzania zmianą. Poprzez małe zmiany ćwiczymy swoją sprężystość. Bezcenne.

 

❤CRAFTING się opłaca!

Top